Proximal to marka wysokiej jakości farb proszkowych należąca do
Teknos Sp. z o.o. W portfolio mieszczą się produkty wytwarzane na bazie żywic poliestrowych, epoksydowych oraz mieszanek epoksydowo-poliestrowych.


Farby poliestrowe

Farby poliestrowe oparte są na bazie żywic poliestrowych oraz specjalnych dodatków, które zapewniają elementom pokrytym tą farbą odporność na działanie czynników atmosferycznych. W zależności od zastosowanego utwardzacza otrzymujemy farby o różnych właściwościach oraz walorach estetycznych. W naszych farbach nie stosujemy utwardzaczy na bazie TGIC.

Zobacz więcej

Farby hybrydowe

Farby poliestrowo-epoksydowe przeznaczonesą do malowania elementów metalowych użytkowanych wewnątrz pomieszczeń, nienarażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych. Farby te tworzą powłoki dekoracyjno-ochronne o doskonałych właściwościach mechanicznych i dobrej odporności na działanie czynników chemicznych oraz odporne na przegrzanie w piecu.

Zobacz więcej


Farby eposkydowe


Farby epoksydowe przeznaczone są do malowania metalowych elementów eksploatowanych wewnątrz pomieszczeń, nienarażonych na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych (szczególnie promieniowania UV) o podwyższonej odporności na działanie czynników chemicznych, takich jak oleje, rozpuszczalniki, smary, kwasy, alkalia, itp.

Zobacz więcej

Wsparcie techniczne


Naszym klientom oferujemy pomoc techniczną przy rozwiązywaniu problemów pojawiających się na wszystkich etapach pracy lakierni od przygotowania powierzchni poprzez aplikację do wygrzewania farby

Cechy farb PROXIMAL »
Kodowanie i Tabela zastosowań »
Wsparcie i szkolenia »
Jakość i rozwój »

Farby poliestrowe

Farby poliestrowe oparte są na bazie żywic poliestrowych oraz specjalnych dodatków, które zapewniają elementom pokrytym tą farbą odporność na działanie czynników atmosferycznych. W zależności od zastosowanego utwardzacza otrzymujemy farby o różnych właściwościach oraz walorach estetycznych. W naszych farbach nie stosujemy utwardzaczy na bazie TGIC.

Zobacz więcej

Farby hybrydowe

Farby poliestrowo-epoksydowe przeznaczonesą do malowania elementów metalowych użytkowanych wewnątrz pomieszczeń, nienarażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych. Farby te tworzą powłoki dekoracyjno-ochronne o doskonałych właściwościach mechanicznych i dobrej odporności na działanie czynników chemicznych oraz odporne na przegrzanie w piecu.

Zobacz więcej

Farby eposkydowe


Farby epoksydowe przeznaczone są do malowania metalowych elementów eksploatowanych wewnątrz pomieszczeń, nienarażonych na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych (szczególnie promieniowania UV) o podwyższonej odporności na działanie czynników chemicznych, takich jak oleje, rozpuszczalniki, smary, kwasy, alkalia, itp.

Zobacz więcej

Wsparcie techniczne


Naszym klientom oferujemy pomoc techniczną przy rozwiązywaniu problemów pojawiających się na wszystkich etapach pracy lakierni od przygotowania powierzchni poprzez aplikację do wygrzewania farby

Cechy farb PROXIMAL »
Kodowanie i Tabela zastosowań »
Wsparcie i szkolenia »
Jakość i rozwój »